Vklopi zeleno

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN je torej celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjen pa je tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Shema, katere  namen je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega turizma, sloni na sistemu evropskih turističnih kazalnikov ETIS ter globalnem orodju GSTC, ki omogoča primerjavo z zelenimi destinacijami po vsem svetu.

Turistična destinacija Rogla-Pohorje je leta 2015, takrat Rogla-Zreče, pristopila v projekt Zelena shema slovenskega turizma in dosegla srebrn znak SLOVENIA GREEN Destination. V letu 2019 se je recertificirala in v širši zasedbi; občini Zreče so se pridružile še okoliške občine Vitanje, Oplotnica in Slovenske Konjice, ki sestavljajo turistično destinacijo Rogla-Pohorje. Destinacija je prejela znak SLOVENIA GREEN Destination Bronze. Ob tem bi poudarili, da smo k pridobitvi certifikata pristopili prvi kot celotna destinacija. Po prejemu znaka smo se v zeleni ekipi in širše odločili, da bomo v letu 2020 ponovno pristopili k recertifikaciji in predhodno izboljšali rezultat presoje trajnosti turistične destinacije Rogla-Pohorje. Veseli in ponosni smo, da je naša destinacija po ponovni presoji ocene trajnosti prejela okoljski znak Slovenia Green Destination Gold. Še en dokaz, da se zavedamo trajnostnega upravljanja turizma in pomena skrbi za zanamce ter potrditev, da smo na pravi poti. Naj nas misel pri nadaljnjih aktivnostih vezanih na razvoj turizma in destinacije vodi pri vseh načrtovanjih v prihodnje. Le tako lahko sledimo uspešni zgodbi mnogim posameznim destinacijam, ponudnikom, parkom in agencijam z uspešno  pridobljenim znakom Slovenia Green, ki so priključeni k zeleni shemi slovenskega turizma.

Zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj prijavitelja – Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je turistična destinacija Rogla-Pohorje najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem jo bodo takšno raziskali, občutili in užili tudi ljudje, ki nas obiščejo.

Ključni dokumenti ZSST – Pridružite se tudi vi!

Strategija slovenskega turizma  2022 – 2028

Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Pravilnik o pridobitvi, vzdrževanju in obnovi znaka Slovenia Green

Še več info na spletni strani Slovenske turistične organizacije.

Sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

Krizni načrt za turizem destinacije Rogla - Pohorje

 

 

Strateški dokumenti destinacije Rogla-Pohorje in usmeritve za trajnostni razvoj:

Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2022–2028

 

Turistična destinacija Rogla-Pohorje – SLOVENIA GREEN

Slovenia green destination gold logo