Naravni biotop Partovec

Naravni spomenik Partovec je redek vodni biotop, življenjski prostor vodnih in obvodnih živalskih in rastlinskih vrst.

Naravni biotop obsega območje ribnika in pas gozda okoli njega. Zavarovan je z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti. V 19. stoletju je tako grof Windischgrätz ogradil del Partovca ter odprl park z jeleni. V bližini ribnika je staro napajališče, kjer so se nekdaj ustavljali furmani, da bi napajali svoje konje.