Obvestila za ponudnike

03. sep. 2021

Borza lokalnih ponudnikov Turistične destinacije Rogla-Pohorje

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje organiziramo Borzo lokalnih ponudnikov, ki je namenjena spodbujanju mreže lokalnih dobaviteljev in lokalne samooskrbe na območju naše destinacije.
07. jul. 2021

Brezplačna vodena doživetja

Veseli smo, da vam v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje lahko ponudimo zbir tematskih vodenj, ki jih finančno podpira Slovenska turistična organizacija in so zato za vas - obiskovalce brezplačna.
29. jun. 2021

Brezplačen turistični avtobus na Roglo

Tudi v poletni sezoni 2021 bo obiskovalcem Turistične destinacije Rogla-Pohorje na voljo brezplačen avtobus, ki bo ob četrtkih in sobotah vozil na Roglo, letos kar iz Maribora.
14. jun. 2021

Razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti blagovne znamke Okusi Rogle

Objavljen je razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti blagovne znamke Okusi Rogle v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje. Na razpis se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve ter produkte, za katere se podeljuje znak kakovosti Okusi Rogle.
02. jun. 2021

TURISTIČNA DESTINACIJA ROGLA-POHORJE USPEŠNA NA ŠE ENEM RAZPISU

Slovenska turistična organizacija je v mesecu marcu 2021 objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2021, ki je bil namenjen vodilnim turističnim destinacijam. Z njim se je želelo spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.
14. apr. 2021

Delavnica - Turistična strategija Pohorja

V okviru Partnerstva za Pohorje pripravljamo pomemben strateški dokument: »Strategija razvoja in trženje ponudbe Destinacije Pohorje 2021-2027«. Vabimo vas na skupno delavnico, kjer bodo predstavljeni ključni poudarki.
18. mar. 2021

Ključni kazalniki uspešnosti TDRP

Zadnje leto uresničevanja Načrta razvoja in trženja turizma v TDRP 2017-2021. Predstavljamo vam povzetek naših aktivnostih, ki smo jih zbrali v infografiko.
11. mar. 2021

Izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev lokalnih turističnih ponudnikov - Blagovna znamka Okusi Rogle

Gostinsko turistični ponudniki in zaposleni v gostinstvu in turizmu vabljeni na brezplačno usposabljanje "Izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev lokalnih turističnih ponudnikov - Blagovna znamka Okusi Rogle.
Usposabljanje bo potekalo v obliki webinarjev, od marca do julija 2021.
11. feb. 2021

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28. javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 mio evrov.
18. jan. 2021

Usposabljanje »Digitalna promocija in rezervacija«

Gostinsko turistični ponudniki in zaposleni v gostinstvu in turizmu vabljeni na usposabljanje »Digitalna promocija in rezervacija«.
Usposabljanje bo potekalo v obliki webinarjev, februarja 2021. Usposabljanje je BREZPLAČNO.

Svojo prijavo sporočite na e-naslov: info@rogla-zrece.si, do petka 29. 1. 2021.
16. nov. 2020

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu

SPIRIT Slovenija, javna agencija je objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19. Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.
24. avg. 2020

Zeleni napotki za ponudnike nastanitvenih obratov

Zelena. Varna. Prijazna. Trajnostna. Pristna. Okusna. Vse to in še marsikaj zraven je naša destinacija, ki svoje obiskovalce pričaka z odprtimi rokami.
Za vas, naše ponudnike, smo pripravili nabor zelenih napotkov za vaše goste, da jo bomo kot takšno ohranili tudi za naše zanamce.
28. jul. 2020

Poziv za vključitev v zeleno shemo 2020

Izkoristite priložnost sofinanciranja in prilagodite ponudbo zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zagotovi varnost in zdravje gostov, kar je predmet razpisa.
29. apr. 2020

Predlogi in priporočila za turistične ponudnike

Za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju turizma, smo za naše turistične ponudnike pripravili nekaj priporočil in predlogov.