Reka Dravinja

Reka Dravinja, največji pritok Drave v Sloveniji, je navdih za človeško delo ter domovanje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam.

Reka Dravinja že tisočletja napaja življenje v Dravinjski dolini. Največji pritok reke Drave v Sloveniji kot hudournik z več izviri izvira južno od prelepe Rogle, na Pohorju, na nadmorski višini okrog 1200 metrov.

Reka, ki navdihuje ustvarjalne

Ko deroča reka Dravinja pridrvi v majhne Zreče, je še precej divja, s čimer je predvsem nekoč bila odličen vir energije in navdih za številne mline. Tako je nastala tudi etnološka posebnost, Ošlakova kovačija. Kasneje se umiri in vztrajno vijuga po dolini, čez Slovenske Konjice in južneje, kjer njena struga in pripadajoči rečni bregovi predstavljajo dom ribam, pticam, metuljem, kačjim pastirjem in drugim živalicam.

Ste vedeli?

  • Dobršen del Dravinje in ravnice ob njej je vključeno v varovano območje Natura 2000.
  • Ekosistem reke je ohranil ostanke nekdanjih dobovih gozdov in mokrotnih travnikov.
  • Ekološko pomembni so goli rečni bregovi v peščeno-ilovnatih naplavinah, kjer gnezdi vodomec – ena najlepših, a žal preredkih vrst ptic.
  • Celotna dolžina reke je 73 km, vsi njeni pritoki skupaj pa merijo 1361 km.
  • Zaradi poplavne narave je reka Dravinja na ravnicah regulirana, ob njej pa je zgrajeno tudi nekaj protipoplavnih nasipov.

Namig za izlet:

Z reko Dravinjo se boste srečali v sklopu Vodne učne poti Prežigal in Naravoslovne učne poti Petelinjek.