Območje NATURA 2000

Turistična destinacija Rogla ̶ Pohorje je prostrano območje neponovljive narave, ki spada tudi med posebna zaščitena območja Natura 2000.

Turistična destinacija Rogla ̶ Pohorje je prostrano območje neponovljive narave. Pomembno je, da ostane nedotaknjena. Pester rastlinski in živalski svet v tem delu Slovenije je biser, ki ga je zaščitila tudi mreža posebnih evropskih naravovarstvenih območij Natura 2000.

Kaj je Natura 2000?

Natura 2000 je projekt, ki pod svoje okrilje zaščite vzame ekološko pomembna območja: posebne tipe naravnih habitatov in habitate, ki predstavljajo dom določeni ogroženi rastlinski ali živalski vrsti.

Kaj spada v območje Natura 2000?

  • Pohorje. Najobsežnejše silikatno gorovje v Sloveniji se močno razlikuje od ostalega alpskega sveta. Posebnosti:
  • rastlinstvo šotnih barij, npr. okroglolistna rosika na barju Lovrenška jezera,
  • smrekovi pohorski gozdovi,
  • vegetacija skalnih razpok,
  • alpske reke in distrofna jezera,
  • planje in resave s travo volk, arniko, borovnicami in brusnicami,
  • območja osamelega krasa (npr. Pavlakova jama), in
  • edini primer serpentinske flore v Sloveniji.

 

  • Reka Dravinja z Dravinjsko dolino (Slovenske Konjice, gozd Prežigal in mokrišča Petelinjek). Porečje Dravinje je močna življenjska žila. Strma obrežja reke so dom ogroženi turkizno modri ptici vodomec, tukaj prebiva tudi nekaj redkih metuljev, rakov in kačjih pastirjev, na bližnjih travnikih pa bela štorklja. Kjer se mesto Slovenske Konjice stika s Konjiško goro, na pokopališču ob Cerkvi sv. Ane, živi posebna vrsta netopirjev. Mokrišča Petelinjek skrivajo še nekaj vrst ptic in maloštevilnih dvoživk, gozd na Prežigalu pa je ostanek nekdanjih dobovih gozdov.

Namig za izlet:

Dravinjo si oglejte v sklopu Vodne učne poti Prežigal in Naravoslovne učne poti Petelinjek.

Ste vedeli?

Žički grobeljnik je naravni spomenik in naravna vrednota državnega pomena. Je endemit, ki v kamnolomu zahodno od Žič, njegovo rastišče pa je zaščiteno tudi z občinskim odlokom.