Cerkev sv. Ane v Slovenskih Konjicah

Cerkev sv. Ane v Slovenskih Konjicah je nekdanja grajska kapela, danes pa slikovita pokopališka cerkev, ki z grobovi odkriva svet preteklosti.

Cenik:

Ogled cerkve je brezplačen.

 

Delovni čas:

Ogled  je mogoč po predhodni najavi na TIC – Turistično informacijski center Slovenske Konjice:

Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice

T: +386 (0)3 759 31 10

M: +386 (0)51 444 141

E: info@tickonjice.si 

Cerkev sv. Ane tihotna domuje nad mestom Slovenske Konjice. Gre za nekdanjo grajsko kapelo, ki je skoraj v celoti ohranila svoje karakteristike iz 16. stoletja: je tradicionalna sakralna zgradba z močnimi renesančnimi elementi. Danes s svojo umeščenostjo sredi starega pokopališča služi kot pokopališka cerkev. Vse okrog nje stare grobnice in grobovi pričajo o razkošni zgodovini kraja.

 

Cerkev sv. Ane izstopa:

  • Glede na to, da je v osnovi služila kot grajska kapela, je cerkev zelo velika.
  • Na pročelju lope je vzidan grb rodbine Khiessl, ki so nekdaj gospodovali Staremu gradu.
  • Ladijska okna so okrogle oblike s preprosto profilacijo, kar je bila v tistem času na sakralni zgradbi izredna posebnost.
  • Fasada je obdana z nenavadnim venčnim zidcem v obliki arkadnega friza, ki sloni na geometričnih konzolah.

 

Izziv za obiskovalce: najdite grobove teh znanih posameznikov in rodbin!

  • Cerkev je zelo znana zaradi grobnice rodbine Tattenbach, pomembnih voditeljev Starega gradu na Konjiški gori.
  • Tudi družina Windischgrätz, do II. Svetovne vojne lastnica tako Starega gradu kot mlajšega Dvorca Trebnik, ima na konjiškem pokopališču svojo grobnico.

Skromnejši, ampak nič manj pomemben pa je grob začetnice spiritizma na Slovenskem in zdravilke Adelme von Vay. Starejši Konjičani še danes izpričujejo, da je njen magnetizem mogoče čutiti še iz njenega groba na vrhu pokopališča. Zanimivo je tudi, da so Adelmo pokopali tako blizu Cerkve sv. Ane, čeprav je bila po veroizpovedi evangeličanka