Novi grad v Vitanju

Ob Starem gradu v Vitanju stoji tudi mlajši, Novi grad, ki pa ni prav nič manj veličasten. Vsekakor zanimiva izbira za izlet.

Delovni čas:

Ogled je mogoč za skupine (najmanj 10 oseb) po predhodnem dogovoru na LTO Rogla – Zreče, GIZ TIC Zreče, Cesta na Roglo 13b v Zrečah.

T: +386 (0) 3 759 04 70

E: info@rogla-zrece.si

Če je na levem Stari, na desnem bregu Hudinje kraljuje precej mlajši Novi grad v Vitanju, ki je nastal šele konec 13. stoletja, vendar je kakor predhodnik tudi ta mogočna, v skalo vklesana stavba.

Novi grad je predstavljal kompleks zgradb:

  • mogočen in visok stanovanjski stolp s pomožnimi stolpiči, obrambni stolp in stolpič z grajsko kapelo v jedru ter
  • renesančno obzidje s petimi polkrožnimi stolpi v zasnovi.

Okrog 300 let sta bila v uporabi oba gradova. Nekje od 16. stoletja naprej pa je Novi grad postal središče gosposkega dogajanja, Stari grad pa je bil prepuščen na milost in nemilost časa.

4 nenavadne podobnosti s Starim gradom v kraju Vitanje

  • Tudi Novi grad ima več imen. Domačini mu pravijo Gornji grad ali pa Krajnikov grad, prav tako kakor pri Starem gradu po bližnji domačiji.
  • Tako kakor Stari grad je bil tudi novi v začetku last krških škofov, kasneje so obema gospodovali vitanjski vitezi, po njihovem izmurtju leta 1430 pa so bili oskrbniki obeh največkrat isti.
  • Tudi do novega gradu je tekla težko dostopna, v skalo vklesana pot.
  • Stari grad je pretresel močan potres, v novega pa je več kot 500 let kasneje, leta 1748 udarila strela, zaradi katere se je ujel v uničujoč požar. Če so stari grad po naravni nesreči obnovili, pa novi žal te sreče ni imel.

Ne izpustite priložnosti za izlet in si oglejte oba gradova hkrati!