Zelena digitalna doživetja v destinaciji Rogla-Pohorje

Zelena digitalna doživetja v destinaciji Rogla-Pohorje (Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji)

Trajanje operacije: 8. 1. 2018 - 30. 9. 2019

Višina sofinanciranja: 202.475,23 EUR

Program sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Turistična destinacija Rogla-Pohorje (v nadaljevanju TDRP), ki združuje občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je razmeroma mlada destinacija, ki se še pozicionira na trgu. S povezovanjem v turistično destinacijo Rogla-Pohorje omenjene štiri občine sodelujemo kot enotna turistična destinacija v skladu s skupnimi strateškimi dokumenti; »Načrt razvoja in trženja turizma destinacije Rogla-Pohorje 2017-2021« in posamezni občinski strateški dokumenti, katerim sledimo pri načrtovanju in izvajanju naših aktivnostih in so skladni tudi z novo Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

LTO Rogla-Zreče, GIZ je formalni sogovornik Slovenske turistične organizacije (STO), ki je Turistično destinacijo Rogla-Pohorje prepoznala kot eno izmed vodilnih destinacij znotraj Alpske Slovenije.

V sklopu operacije smo izvedli aktivnosti po treh vsebinskih sklopih:

Sklop 1 -  Vodenje oz. administriranje operacije

Izvedli smo koordinacijo aktivnosti, povpraševanja in naročila, pripravili in sklenili pogodbe z izbranimi izvajalci. Izdaja naročilnic in sprejem računov za izvedene aktivnosti ter prenos na stroškovno mesto operacije. Oblikovanje vsebin za operacijo in urednikovanje vsebin na digitalnih kanalih. Udeležba na informativnih delavnicah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na temo Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocijo turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji.

Sklop 2 – Razvoj turističnih produktov

Izvedli smo usposabljanje 3D oblikovanja, animiranja in snovanja vsebin aplikacij za obogateno in navidezno resničnost - izobraževanje Maya 3D Autodesk. Skupaj z izvajalko, Projektno skupino in s turističnimi ponudniki smo, na terenu oblikovali integralne turistične produkte. Na podlagi Integralnih turističnih produktov smo oblikovali še 5-zvezdična doživetja. Organizirali smo delavnice za izboljšanje kakovosti turističnih produktov.

Sklop 3 – Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe

Spletna stran www.rogla-pohorje.si, mobilni aplikaciji: virtualizacija Škratove učne poti in obogatena resničnost v Žički kartuziji. Digitalni dvojezični destinacijski časopis, foto in videoteka s promocijskimi filmi, virtualni 360° sprehodi, teksti za spletno stran. Prevajanje in lektoriranje (časopis in spletna stran). Izobraževanje o digitalnem marketingu (udeležba in izvedba delavnic). Spletno oglaševanje in zakup medijskega prostora. Vzpostavitev informacijskega in rezervacijskega sistema.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.