Cerkev sv. Matere Božje na Brinjevi gori

Cerkev sv. Matere Božje na Brinjevi gori je daleč naokrog poznana romarska cerkev, znana tudi kot »male Višarje«.

Cenik:

Ogled cerkve je brezplačen.

Delovni čas:

Cerkev si jo mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na LTO Rogla – Zreče, GIZ TIC Zreče, Cesta na Roglo 13b v Zrečah.

T: +386 (0) 3 759 04 70

E: info@rogla-zrece.si

Slovenci nimamo samo enih Višarij. Na grebenu starodavne Brinjeve gore nad krajem Zreče se namreč ena, najmlajša v vencu treh cerkva, imenuje »male Višarje«. To je Cerkev sv. Matere Božje, ki je vse do II. svetovne vojne je privabljala množice romarjev, romarski shodi ob posebnih priložnostih pa potekajo še danes.

Leta 1769 so ji zgradili prezbiterij, leta 1830 pa še ladjo z glavnim oltarjem in baročnimi kipi. Še pred tem je bila na tem mestu postavljena kapela.

Na grebenu Brinjeve gore sta poleg Cerkve sv. Matere Božje še 2 cerkvi:

5 osupljivih dejstev:

  • Za božjepotno cerkev so najverjetneje zaslužni kartuzijani (Žička kartuzija), saj so bili vneti Marijini častilci.
  • Pozornost v cerkvi pritegnejo kipci domače živine in človeških udov. Romarji s prošnjo za zdravje te kipce vzamejo v roke in jih na koncu polagajo na Marijin oltar.
  • Cerkev sv. Matere Božje se je nekdaj bahala s 3 zvoniki, vendar jih je okupator med II. svetovno vojno uničil.
  • Leta 1950 je dobila nov bronasti zvon, v zvonik pa so namestili tudi zvonček iz cerkve sv. Neže, ki ga je pred nacisti skril organist Vladimir Mohorič.
  • Vsako leto julija se interniranci iz Dachaua, Ravensbrücka in Auschwitza ter pregnanci iz časa nacizma tukaj Mariji zahvalijo za varstvo.
  • Brinjeva gora je že tisočletje neobičajno mesto. Nekoč je tukaj vodila starodavna pot, po kateri sta sveta brata Ciril in Metod šla v Rim.