Župnijska cerkev sv. Jurija v Slovenskih Konjicah

Župnijska cerkev sv. Jurija v Konjicah posega po davni zgodovini. Konjiška župnija ima poseben status nadžupnije, duhovnik pa naziv arhidiakon.

Cenik:

Ogled cerkve je brezplačen.

Delovni čas:

Cerkev je vedno odprta.

Konjiška župnija s častitljivo zgodovino sega tako daleč, da ji nadevamo naziv pražupnija. Konjiška pražupnija se je med letoma 1085 in 1096 oddvojila od hoške.

Dokaz o starosvetnosti Konjiške župnije je njena prva omemba leta 1146 v listini oglejskega patriarha Peregrina. Na njeni podlagi so Slovenske Konjice pred nekaj leti praznovale jubilejnih 870 let.

Konjiška cerkev sega še nazaj

Prva konjiška cerkev je vsekakor stala že pred Peregrinovo listino, današnja pa je njena naslednica.

Nenavaden status nadžupnije in arhidiakona

Konjiška župnija ima zaradi domačina dr. Mihaela Napotnika, ki je bil lavantinski škof, status nadžupnije. Na podlagi apostolskega pisma papeža Pija X. iz leta 1910 ima vsakokratni nadžupnik v Slovenskih Konjicah pravico do naziva arhidiakon, s čimer lahko nosi določene škofovske znake.

Kaj ponuja Cerkev sv. Jurija:

  • Glavnemu oltarju je nekoč družbo delalo 12 stranskih, od katerih jih danes vidimo 5.
  • Pozornost pritegnejo 4 kipi v nadnaravni velikosti: sv. Peter, sv. Pavel, sv. Hieronim in sv. Janez Krstnik.
  • Posebno zanimivo so speljane stopnice na cerkveni kor v ohišju, na katerega se opira eden od nosilcev ladijskega oboka.
  • Na zunanji steni kapele upremo pogled na sončno uro.
  • V stenah je vzidanih več nagrobnikov, med drugimi epitaf Ortolfa Konjiškega.
  • V njej je ohranjen poznogotski kropilnik s podobo morske deklice in letnico 1657.
  • Pobudo za izgradnjo cerkve in ustanovitev župnije pripisujemo Konjiškim gospodom s Starega gradu na Konjiški gori.