Digitalno razstrupljanje v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje

Trajanje: 01. 01. 2020 - 15. 10. 2021

Naziv operacije: Digitalno razstrupljanje v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje
Namen projekta: Je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.

Projekt je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov:

Sklop 1 –  Vodenje oz. administriranje operacije

Ekipa TDRP bo poskrbela za uspešno realizacijo zadanih projektnih aktivnosti in bo izvajala koordinacijo aktivnosti, koordinacijo z izvajalci ter koordinacijo s turističnimi ponudniki. Delali bomo na razvoju turističnih produktov in oblikovanju 5-zvezdičnih doživetij ter na kakovosti turističnih produktov. Izvajali bomo različna usposabljanja v podporo razvoju turističnih produktov in načrtovanje, usklajevanje ter koordinacija pri usposabljanju/delavnicah za zaposlene v gostinstvu in turizmu. Izvajali bomo usklajevanje, sodelovanje, koordinacijo in nadzor nad izvajalci del inoviranja kulturne dediščine (npr.: strokovnjaki digitalizacije, etnologi, arhitekti, konzervatorji, snemalci, modeli, video montažerji, oblikovalci, prevajalci, idr.).

Sklop 2 – Razvoj turističnih produktov

V tem sklopu bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • Oblikovanje novih turističnih produktov
  Da bomo obiskovalcem in turistom v TDRP še naprej zagotavljali kakovostno ponudbo z novimi izvirnimi motivi za obisk destinacije, bomo oblikovali nove turistične produkte.

 • Oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij
  S strokovnjaki želimo posebno pozornost nameniti razvoju novega turističnega produkta, ki ga bomo zasnovali na tematiki doživetij zgodovine, edinstvenega doživetja z višjo dodano vrednostjo, v katerega bosta vključeni dve enoti nepremične kulturne dediščine (Kužno znamenje v starem mestnem jedru Slovenskih Konjic in Grad Freudenberg v Zrečah), ki ju bomo v sklopu projekta digitalizirali in bosta del oblikovanega 5-zvezdičnega doživetja, s katerim se bomo prijavili na poziv za 5-zvezdična doživetja STO za izvirne, edinstvene, pristne turistične produkte, ki uresničujejo vizijo slovenskega turizma in prispevajo k višji dodani vrednosti ter višji potrošnji gostov v Sloveniji.

 • Izvedba usposabljanj v podporo razvoju turističnih produktov, ogledi primerov dobrih praks turističnih produktov
  V sklopu aktivnosti razvoja turističnih produktov bomo izvedli tudi delavnice in usposabljanja za turistične ponudnike in za lokalno prebivalstvo. Eno od izobraževanj bo zajemalo izobraževanje na temo spletne prodaje na platformi ETSY.

 • Aktivnosti za izboljšanje kakovosti turističnih produktov
  Že v tem letu načrtujemo Borzo lokalnih ponudnikov za ponudnike, ki delujejo na območju Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Na borzo bomo povabili ponudnike prehranskih izdelkov in pridelkov, gostinske ponudnike, rokodelce in izdelovalce unikatnega in industrijskega oblikovanja, turistične ponudnike namestitvenih kapacitet, javne zavode in druge organizacije, da se na borzi spoznajo, si izmenjajo kontakte in se seznanijo z možnostmi sodelovanja. Vzpostavila se bo mreža lokalnih ponudnikov in s tem povečala samooskrba Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

Vsebinski sklop 3 – Digitalno inoviranje kulturne dediščine

 • Digitalno inoviranje
  V sklopu operacije bomo digitalizirali 3 osnovne enote kulturne dediščine  – Kužno znamenje sv. Florjan (#10236), Grad Freudenberg (#10349) in Ošlakova kovačija (#650). Naredili bomo 3D modele zgoraj naštetih enot kulturne dediščine.

 • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva
  V sklopu operacije bomo izdelali AR-aplikacijo, ki bo obiskovalcem na sodoben način približala zgodovino in kulturno dediščino območja ter omogočila interaktiven način raziskovanja glavnih znamenitosti in poti.

Vsebinski sklop 4 – Izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu

V sklopu operacije načrtujemo izvedbo večih izobraževanj za zaposlene Turističnih ponudnikov v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje. Izobraževanja bodo pripravljena v obliki seminarjev in delavnic. Načrtujemo štiri glavne sklope izobraževanj*:

 1. Izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev lokalnih turističnih ponudnikov

 2. Zelena Turistična destinacija Rogla-Pohorje

 3. Turistični vodnik Turistične destinacije Rogla-Pohorje

 4. Digitalna promocija in rezervacija

*Glede na izkazano potrebo s strani turističnih ponudnikov in njihovih zaposlenih bomo, tekom operacije, izobraževanja prilagodili glede na njihove pobude, potrebe in izkazane interese ter jim ponudili nove/druge vsebine.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logo