Razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti blagovne znamke Okusi Rogle

14. jun. 2021
Objavljen je razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti blagovne znamke Okusi Rogle v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje. Na razpis se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve ter produkte, za katere se podeljuje znak kakovosti Okusi Rogle.

Blagovna znamka Okusi Rogle je bila razvita z namenom ohranjanja tradicije ter tipične kulinarike območja Turistične destinacije Rogla-Pohorje, pripravljene na sodoben način. Z blagovno znamko želimo izpostaviti in ohranjati prepoznavnost pridelkov in prehranskih izdelkov, rokodelskih izdelkov, gastronomske ponudbe, kulinaričnih prireditev ter vodenih doživetij na območju destinacije, ki združuje občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

 

Logo_Okusi Rogle_Kakovost

 

Za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti blagovne znamke Okusi Rogle v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve ter produkte, za katere se podeljuje znak kakovosti Okusi Rogle in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 • zagotavljati morajo ustrezno kakovost,
 • izvor idej, surovin (gradiva oz. živila), postopkov izdelave in izvedbe storitev mora biti vsaj 70 % iz območja Turistične destinacije Rogla-Pohorje oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če surovin za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji (izjemo predstavljajo temeljna živila npr. sladkor, sol, riž, čokolada),
 • jedi in pijače, postrežene na gostinski način, morajo biti vsaj v 50% iz območja Turistične destinacije Rogla-Pohorje, oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če surovin za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji (izjemo predstavljajo temeljna živila npr. sladkor, sol, riž, čokolada), njihove recepture jedi pa morajo izvirati iz tega območja,
 • ponudniki morajo zagotavljati minimalno količino izdelkov za možnost odkupa, za možnost povezovanja v dobaviteljsko verigo,
 • rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja naj temeljijo predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje Turistične destinacije Rogla-Pohorje in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino območja,
 • v primeru kulinaričnih prireditev, turističnih produktov/programov, morajo biti le-ti izvorno povezani z območjem Turistične destinacije Rogla-Pohorje ali z običaji in navadami, ki so tukaj prisotni,
 • vodena doživetja se morajo v vsaj 80% izvajati na območju Turistične destinacije Rogla-Pohorje in vključevati vsaj 1 ponudnika ali 1 izdelek z blagovno znamko OKUSI ROGLE,
 • izpolnjevati morajo zakonsko določene predpise in standarde,
 • biti morajo pridelani oz. proizvedeni oz. opremljeni na naravi in ljudem čim bolj prijazen način in so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo in ceno – primerni za na prodajno polico,
 • zaželeno je, da nosilci aktivnosti (ponudniki) v lastno ponudbo vključijo promocijo in prodajo pridelkov, izdelkov in storitev z BZ OR (prodajne vitrine, gajbice ali police).

 

Blagovna znamka Okusi Rogle se uporablja označevanje kakovosti za naslednje kategorije:

 • Pridelki, prehranski izdelki in pijače
   
 • Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja
   
 • Jedi in pijače, postrežene na gostinski način
   
 • Turistični produkti / vodena doživetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje
   
 • Kulinarične prireditve

 

Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe blagovne znamke Okusi Rogle.

Območje podeljevanja pravice do uporabe BZ Okusi Rogle so občine: Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče oziroma širše, če upravljavec BZ ponudnika povabi, ker je ta povezan z območjem Turistične destinacije Rogla-Pohorje (živi ali deluje na tem območju), Strokovna komisija za ocenjevanje produktov pa oceni, da je produkt primeren.

 

Razpisani termini ocenjevanj v letu 2021:

 

 • Pridelki, prehranski izdelki in pijače

Ocenjevanje bo potekalo v torek, 22. 6. 2021, od 12. ure dalje v večnamenski dvorani v sklopu Term Zreče.

Rok za prijavo: četrtek, 17. 6. 2021

Izdelke prinesete v ocenjevanje 22. 6., med 9. in 10.30 na lokacijo ocenjevanja.

 

Ocenjevanje v tej kategoriji bo potekalo tudi v petek, 3. 9. 2021.

Ocenjevanje se izvaja za pridelke (sveže sadje, sveža zelenjava, zelišča, itd.), prehranske izdelke iz sadja, zelenjave, zelišč ter medu, pekovske izdelke, mesne in ribje prehranske izdelke, mlečne izdelke, jajca, jedilno olje in maščobe, brezalkoholne in alkoholne pijače.
 

PRIJAVNICA ZA PRIDELKE, PREHRANSKE IZDELKE IN PIJAČE


 

 • Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja

Ocenjevanje bo potekalo v torek, 6. 7. 2021, od 12. ure dalje v večnamenski dvorani v sklopu Term Zreče.

Rok za prijavo: sreda, 30. 6. 2021

Izdelke prinesete v ocenjevanje 6. 7., med 9. in 10.30 na lokacijo ocenjevanja.

 

Med rokodelske izdelke štejejo ročno izdelani izdelki iz različnih gradiv, ki so lahko replike, unikati, maloserijski ali serijski izdelki. Uporabnost izdelkov je različna, in sicer za potrebe gospodarskega prizadevanja, notranje in zunanje opreme bivališč, spominkarske ponudbe, darilnih programov, promocijskih potreb idr.

 

PRIJAVNICA ZA ROKODELSKE IZDELKE TER IZDELKE UNIKATNEGA IN INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA

 


 

 • Turistični produkti / vodena doživetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje

Ocenjevanje bo potekalo v torek, 13. 7. 2021, na lokaciji izvajanja vodenega doživetja.

Rok za prijavo: četrtek, 24. 6. 2021

Predstavitev programa vodenih doživetij bo v sredo, 30. 6., in bo potekala na daljavo, preko spleta.

Koordinatorka ocenjevanja vam bo po prijavi sporočila uro prve predstavitve ter ocenjevanja Strokovne komisije na terenu.

 

       Vrste turističnih produktov/vodenih doživetij, ki se ocenjujejo so naslednje:

 • Turistični produkt/vodeno doživetje posamezne turistične vsebine, zanimivosti v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje – individualna ali skupinska krajša vodena doživetja (delavnice, vodene pokušnje enega ponudnika, vodeni ogled).
 • Turistični produkt/vodeno doživetje več turističnih vsebin, zanimivosti na manjši lokaciji - poldnevna ali celodnevna individualna ali skupinska vodena doživetja po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje (prireditve, dnevi odprtih vrat ipd.).
 • Individualni ali skupinski krožni turistični produkt/vodeno doživetje – organizirani izleti po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.
 • Stacionarni večdnevni turistični produkt/vodeno doživetje po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.

 

Turistični produkti/vodena doživetja, ki se ocenjujejo so uvrščeni v enega izmed tematskih konceptov pod sloganom »Razišči, občuti, užij«, in sicer: Aktivne počitnice, Doživetja, Dobro počutje, Kulinarika, Podeželje, Tradicionalne prireditve in poslovni dogodki, ki se nanašajo tudi na Persone ciljnih skupin slovenskih turistov (Valicon Tourism in STO, september 2016).

 

PRIJAVNICA ZA TURISTIČNE PRODUKTE / VODENA DOŽIVETJA


 

 • Jedi in pijače, postrežene na gostinski način

 

Ocenjevanje bo potekalo v petek, 3. 9. 2021, od 9. ure dalje.

Rok za prijavo:  petek, 20. 8. 2021

Koordinatorka ocenjevanja vam bo po prijavi sporočila uro obiska Strokovne komisije za ocenjevanje jedi in pijače.

 

  Ocenjevanje se izvaja za jedi iz kulinarične piramide Okusi Rogle ter za hišne jedi gostinskega ponudnika.

 

PRIJAVNICA ZA JEDI IN PIJAČE, POSTREŽENE NA GOSTINSKI NAČIN


 

 • Kulinarične prireditve

Ocenjevanje bo potekalo glede na termin izvedbe prijavljene prireditve.

Rok za prijavo: četrtek, 24. 6. 2021

 

Ocenjevanje se izvaja za naslednje tipe kulinaričnih prireditev:

·         Kulinarične prireditve, ki temeljijo na eni jedi,

·         kulinarične prireditve, ki temeljijo na več jedeh ali skupinah jedi,

·         kulinarične prireditve, ki imajo izrazito izobraževalni značaj (delavnice, degustacije idr.),

·         splošne in druge vrste prireditev, ki imajo v svoji vsebinski zasnovi tudi kulinarične vsebine. Te morajo biti zastopane v najmanj 30%,

·         splošne prireditve, kjer je kulinarična vsebina (npr. neka jed) le osrednji motiv (npr. festival pesmi z motivom pohorskega lonca).

 

PRIJAVNICA ZA KULINARIČNE PRIREDITVE


 

Projekt se izvaja v sklopu projekta Digitalno razstrupljanje v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, zato je tokrat ocenjevanje brezplačno.

 

Podeljena pravica do uporabe blagovne znamke Okusi Rogle velja za pridelke in prehranske izdelke ter turistične storitve (npr. jedi) 2 (dve) leti, za rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja, kulinarične prireditve in turistične produkte / programe pa 3 (tri) leta. Po pretečenem času morajo biti produkti ponovno ocenjeni in pravica do uporabe BZ Okusi Rogle podeljena za naslednje obdobje.

 

Zato bomo v razpisanih terminih tudi ponovno ocenjevali izdelke in storitve, kjer je pravica do uporabe blagovne znamke Okusi Rogle že potekla.

 

Obrazce za prijavo na razpis ter podrobnejše informacije prejmete pri koordinatorki blagovne znamke Tadeji Waldhuber, preko elektronske pošte tadeja.waldhuber@tickonjice.si ali preko telefonske številke 041 477 300.

 

Upravljavec  blagovne znamke Okusi Rogle

LTO Rogla-Zreče, GIZ

Domen Vogelsang, direktor

 

 

  Logo                                  

Projekt »Digitalno razstrupljanje v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje« sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.