Nahajališče čizlakita v Cezlaku

V Cezlaku pri Oplotnici se bohoti edino znano nahajališče čizlakita, zelene globočnine, na svetu.

Cezlak nad Oplotnico je poseben kraj, ki je zrasel že globoko na Pohorju – prav tam, kjer so dvakrat našli »pohorsko zlato«:

  • magmatsko kamnino, globočnino, imenovano tonalit,
  • avtohtono zeleno globočnino, čizlakit, ki še ni bila najdena nikjer drugje po svetu.

Čizlakit: človeška ribica med kamni

Čizlakit je nekoliko manj obstojna kamnina kot tonalit. Gre za magmatsko kamnino, sestavljeno iz svetlo in temno zelenih delcev, ki jih značilno presekajo bele, svetlikajoče se žile. Ker je kamnina avtohtona in jo ponuja le Cezlak, jo šaljivo imenujemo tudi človeška ribica med kamni.

Od kod ime čizlakit?

Kamnino je po kraju Cezlak leta 1939 poimenoval profesor Vasilij V. Nikitin, kraj pa je ime dobil po kmetu z imenom Cezlak. Prav ta je leta 1891 je z dovoljenjem Windischgrätzov, ki so v teh krajih največ časa preživeli v Graščini Oplotnica in Dvorcu Trebnik, počistil pobočje in pričel z lomljenjem kamna. Vse od takrat kamnolom deluje še danes in spada med še ohranjene domače obrti – ne pridobivajo pa več čizlakita, temveč le tonalit.

Ste vedeli?

  • Nahajališče čizlakita in opuščeni kamnolom domačini imenujejo Zeleni pruh.
  • Na južni strani se ga dotika prelepa naravna znamenitost Oplotniški vintgar.
  • Večina granitnih kock, ki ste jih srečali v Sloveniji, prihaja iz Cezlaka.