Cerkev Matere Božje na Hriberci

Cerkev Matere Božje na Hriberci v Vitanju je eden od dveh delov edinstvenega tandema dveh cerkva, ki skupaj enakovredno tvorita župnijo.

Cenik:

Ogled cerkve je brezplačen.

 

Delovni čas:

Cerkev si jo mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na LTO Rogla – Zreče, GIZ TIC Zreče, Cesta na Roglo 13b v Zrečah.

T: +386 (0) 3 759 04 70

E: info@rogla-zrece.si

Cerkev Matere Božje skupaj s Cerkvijo sv. Petra in Pavla v Vitanju tvori edinstveni slovenski tandem dveh cerkva, ki enakovredno sestavljata župnijo. Medtem ko Cerkev sv. Petra in Pavla za Vitanje predstavlja t. i. zimsko cerkev, je Cerkev Matere Božje na Hriberci letna cerkev.

Cerkev Matere Božje na zunaj ne kaže prave resnice

Hriberca, kakor ji pravijo domačini, stoji na griču nad vitanjskim trškim jedrom in predstavlja pravcato krono nad širokim vencem trških in vaških hiš pod vzpetino. Med letoma 1747 in 1754 so jo pozidali v baročnem slogu, čeprav zunanjščina to dobro skriva.

V notranjosti nas zajame pravi barok:

  • Prevzamejo nas bogate freske z motivi iz Marijinega življenja. Prezbiteriju je zgodbo leta 1893 vdihnil Jakob Brollo, ladji pa šest let kasneje Anton Brollo.
  • Velik glavni oltar je izjemen primerek baroka iz leta 1770, pripisan Janezu Juriju Mersiju.

Ste vedeli?

Pri izdelavi orgel med letoma 1803 in 1807 sta bila udeležena Josef della Croix in Wenzel Martal iz Celja.