Uradna ustanovitev Regijskega parka Pohorje

23. maj. 2024
V torek, 22. 5. 2024 je potekala uradna prireditev ob ustanovitvi Regijskega parka Pohorje in otvoritvi Interpretacijskega centra Trije Kralji. Cilj parka je ohranjanje naravnih danosti Pohorja ter zagotavljanje naravi prijaznega družbenega razvoja območja in njegovega zaledja.

Regijski park Pohorje

RPP je bil ustanovljen v prvi vrsti za ohranjanje gozdov, planj in barij, usmerjanje trajnostne rabe naravnih virov ter za omogočanje kakovostnega preživljanja prostega časa za domačine in obiskovalce.

Pohorje predstavlja življenjski prostor tudi redkim in ogroženim rastlinskim in živalskih vrstam, ki so izrednega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

DSC06111

Otvoritev, 22. 5. 2024, foto: Jesse Štefane

Kaj prinaša ustanovitev?

Ustanovitev Regijskega parka Pohorje prinaša prebivalcem in lokalnim skupnostim številne prednosti:

  • Zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju: Prebivalci bodo uživali v čistih in neokrnjenih naravnih prostorih.
  • Ohranitev redkih vrst: Park bo pomagal zaščititi rastline in živali, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile.
  • Ohranitev značilne krajine: Prepoznavna krajina Pohorja bo ostala nedotaknjena.
  • Večja prepoznavnost in turistični potencial: Regijski park bo privabil več obiskovalcev, kar bo povečalo turistično prepoznavnost območja.

Upravljavec parka bo skrbel za sodelovanje različnih deležnikov in spodbujal razvoj, skladen z naravo. Lokalnemu prebivalstvu bo nudil tehnično pomoč pri naravi prijaznih projektih in omogočal boljši nadzor nad nedovoljenimi dejavnostmi.

Da bi ohranili naravno podobo Pohorja za prihodnje generacije, v parku ne bodo dovoljene dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale naravne habitate. Gospodarjenje s kmetijskimi površinami in gozdovi se ne bo spremenilo – gozdovi se bodo še naprej upravljali z gozdnogospodarskimi načrti brez dodatnih omejitev. Omejitve bodo predvsem za nove gradnje in nedovoljene dejavnosti, kot je vožnja z vozili izven določenih cest in območij.

168209-F013178-rogla_pohorje_pohodnika_jost_gantar_4-photo-m.jpg

Več informacij najdete tukaj.

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info