Rogla – Pohorje znova v zlato odeta

29. jan. 2024
Rogla – Pohorje je ponovno zlata turistična destinacija. Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace sta občinam Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče že drugič podelili zlati znak Slovenia Green Destination Gold v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Destinacije so ocenjene vsaka tri leta.

Omeniti velja, da smo bili tokrat ocenjeni po posodobljeni verziji, ki še bolj zaostruje zahteve in bolj poglobljeno ocenjuje trajnostno delovanje destinacij. Presojo smo kljub temu opravili z zelo dobrim rezultatom, kar kaže na napredek in uspešno delovanje na tem področju. Zelo visoko sta bila ocenjena sklopa Destinacijski management ter Poslovanje turističnih podjetij in komunikacija, kar jasno kaže na pravilno usmerjen napredek . Najvišja ocena je bila dosežena v kategoriji kultura in tradicija, kar potrjuje predanost ohranjanju kulturne dediščine destinacije. Pri priznavanju kriterijev pa v Zeleni shemi slovenskega turizma velja, da morajo v primeru velikih destinacij (takih, ki so sestavljene iz več občin), določen kriterij izpolnjevati vse občine.

Čeprav smo zgrešili platinasti znak za malenkost, kar zahteva še strožje kriterije, smo si z dvema zlatima znakoma postavili višji cilj v ohranjanju trajnostne destinacije. Sledi obdobje, v katerem bomo oblikovali akcijski načrt ukrepov za triletno obdobje do naslednje presoje. Načrt bo predstavljen občinskim svetom vseh štirih občin, s čimer se bo dodatno zagotovila transparentnost in sodelovanje. Skupaj gradimo trajnostno prihodnost, ki bo navdihnila druge destinacije po vsem svetu. Naš znak Slovenia Green Destination Gold je veljaven za triletno obdobje do naslednje presoje, to je do 31. decembra 2026.

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info