Načrt razvoja in trženja turizma v turistični destinaciji Rogla - Pohorje

31. okt. 2022
Turistična destinacija Rogla - Pohorje nadaljuje skupno pot na področju turizma - sprejeti so novi strateški dokumenti za turizem za naslednje strateško obdobje (2022-2028).

Turistična destinacija Rogla – Pohorje je uspešno realizirala glavno aktivnost, ki si jo je skupaj z župani in direktorji ter direktoricama občinskih uprav, občin turistične destinacije Rogla – Pohorje (v nadaljevanju TDRP) zadala na delovnem zajtrku TDRP, 28. januarja 2022 – nadaljevanje skupne poti na področju turizma in priprava ter sprejetje novih strateških dokumentov za turizem za naslednje strateško obdobje (2022-2028).

Veseli nas, da so bili vsi Načrti razvoja in trženja turizma za posamezno občino (Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče) ter skupni strateški dokument Načrt razvoja in trženja turizma v TDRP sprejeti na Občinskih svetih v posamezni občini, v mesecu septembru in/ali oktobru 2022.

Ekipa TDRP se je priprave strateških dokumentov lotila metodično z uporabo vseh razpoložljivih virov, ki so bili osnova in podlaga za osnutke dokumentov. Osnova za pripravo in oblikovanje dokumentov je bila Strategija slovenskega turizma 2022-2028, Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 ter Strategija razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje 2021-2027, ki je bila pripravljena za občine v sklopu Partnerstva za Pohorje. Osnutki dokumentov pa so bili dobra osnova za javne posvete, ki jih je ekipa TDRP izvedla v vsaki posamezni občini. Prav tako smo osnutke dokumentov javno objavili na spletnih straneh občin. 

Nastalo je kar 5 novih strateških dokumentov:

  • Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica
  • Načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske Konjice
  • Načrt razvoja in trženja turizma v občini Vitanje
  • Načrt razvoja in trženja turizma v občini Zreče
  • Načrt razvoja in trženja turizma v turistični destinaciji Rogla - Pohorje

Veselimo se uspešne skupne poti.

Vsi strateški dokumenti so objavljeni na naših poslovnih straneh - TUKAJ.