TURISTIČNA DESTINACIJA ROGLA-POHORJE USPEŠNA NA ŠE ENEM RAZPISU

02. jun. 2021
Slovenska turistična organizacija je v mesecu marcu 2021 objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2021, ki je bil namenjen vodilnim turističnim destinacijam. Z njim se je želelo spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.

Ker Turistična destinacija Rogla-Pohorje izvaja funkcije nosilca razvoja in promocije turizma na območju občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče in je opredeljena kot ena izmed 35 vodilnih destinacij v Sloveniji, se je na razpis prijavila s svojim programom promocije pod naslovom Trajnostna. Pristna. Okusna. #RoglaPohorje. Z njim bo skozi vse leto 2021 nagovarjala zahtevnejšega gosta in mu območje predstavljala kot trajnostno, pristno in kulinarično, ki ga lahko obiščejo v vseh letnih časih. To bo skušala doseči s pomočjo raznolikega on-line in off-line oglaševanja. Na razpisu je bila v celoti uspešna in si s tem zagotovila 31.000,00 € sofinanciranja opisanih aktivnosti.

Slovenska turistična organizacija bo s sofinanciranjem podprla vseh 35 vodilnih destinacij, skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, in sicer v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Delež sofinanciranja vseh vodilnih destinacij je enoten in znaša 90 % vseh upravičenih stroškov.

 

Jumbo3x4_MojaSlovenija_LOVRENŠKA-page-001