Delavnica - Turistična strategija Pohorja

14. apr. 2021
V okviru Partnerstva za Pohorje pripravljamo pomemben strateški dokument: »Strategija razvoja in trženje ponudbe Destinacije Pohorje 2021-2027«. Vabimo vas na skupno delavnico, kjer bodo predstavljeni ključni poudarki.

Pod vodstvom dr. Tanje Lešnik Štuhec se je pripravil posnetek stanja ter strateški uvid, ki zajema vizijo, cilje in ukrepe ter Model mreženja ponudnikov in Model razvoja in trženje turističnih produktov Destinacije Pohorje. Dokumenti so pomembno izhodišče za pripravo Akcijskega načrta ter Strategije digitalnega in klasičnega marketinga, ki se bosta oblikovala v nadaljevanju.

V želji po sodelovanju in skupni potrditvi omenjenih temeljnih dokumentov, vas vabimo na skupno delavnico.

Delavnica bo potekala v torek, 20. 4. 2021 od 9. do 12. ure preko aplikacije MS Teams. Prijave se zbirajo na: klavdija.gornik@rra-podravje.si.