Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2021

11. feb. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28. javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 mio evrov.

Pri oblikovanju Okvirnega terminskega načrta objave javnih razpisov za leto 2021 je bila posebna pozornost posvečena gorskim in hribovskim kmetijam ter ekološkim kmetijam. Tako sta v okviru Podukrepa M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v mesecu septembru predvidena dva javna razpisa, in sicer: 

  • Javni razpis za naložbe gorskih kmetij in 
  • Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij.

Podaljšano izvajanje skupne kmetijske politike v letih 2021 in 2022 (prehodno obdobje)

Programsko obdobje 2014-2020 se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti, tako da bodo izplačila v okviru trenutne finančne perspektive možna do 31. 12. 2025.

Dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij

Evropska komisija je v okviru PRP 2014-2020 državam članicam dodelila na voljo dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij. Dodatna sredstva se bodo črpala iz mehanizma, imenovanega Mehanizem za okrevanje in odpornost.  Le-ta bo državam članicam v pomoč pri odpravljanju gospodarskih in socialnih posledic pandemije covid-19, obenem pa zagotavljal, da se bodo gospodarstva podala v zeleni in digitalni prehod ter tako postala bolj trajnostna in odporna. Sloveniji tako v letih 2021 in 2022 skupaj pripada dodatnih 73,3 milijonov evrov sredstev. Za ta sredstva veljajo nekatere posebne omejitve glede obveznih vsebin in časa črpanja, saj morajo biti sredstva porabljena do konca leta 2022. Prenos sredstev v naslednje leto ni možen, kot je to slučaj pri sredstvih iz prehodne uredbe.

Več si preberite na spletni strani Programa za razvoj podeželja