2021 TOP 100 primer dobre prakse trajnostne destinacije Rogla-Pohorje

25. okt. 2021

Organizacija Green Destinations s sedežem na Nizozemskem je tudi letos razglasila 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu.  V sklopu globalnih zelenih dni Global Green Destinations Days (GGDD), se je letos že sedmič zapored odvil natečaj Top 100 Sustainable Destinations in letos je sodelovala tudi Turistična destinacija Rogla-Pohorje. Na natečaj smo se prijavili v kategorijo Kultura in skupnost, s primerom dobre prakse povezanosti občin in sodelovanja različnih deležnikov v turizmu, z naslovom »Z ROKO V ROKI V ZELENO PRIHODNOST«.

TOP 100 Logo 2021_V3

Sodelovanje je most med vsemi deležniki v turizmu in tista dodana vrednost, ki tako domačinom, kot tudi obiskovalcem in turistom destinacije lahko ponudi največ ter povezuje različne deležnike. Še vedno pa se žal destinacije s sosednjimi ne povezujejo prav pogosto. Z namenom okrepitve in zagotovitve okvirja za sodelovanje pri skupnih razvojnih in promocijskih aktivnostih ter nadgradnje skupne blagovne znamke, pa so se štiri občine našega območja med seboj povezale in oblikovale novo Turistično destinacijo Rogla-Pohorje.

Vprašanje, ki se je turističnim akterjem pojavljalo je bilo, kako prebojno spodbuditi tudi turistično manj obiskane občine in k njim pripeljati obiskovalce/turiste iz bolj obljudenih območij. S tem bi namreč poskrbeli za bolj enakomerno razpršenost obiskovalcev/turistov in ponudili lokalnemu prebivalstvu možnost dodatnega zaslužka (skrb za blaginjo). Pri vsem tem smo želeli slediti modelu TBL (Triple Bottom Line), ki združuje okoljski, ekonomski in socio-družbeni vidik razvoja turizma, h kateremu smo mi z združitvijo občin dodali še management trajnostnega upravljanja Turistične destinacije Rogla-Pohorje (v nadaljevanju TDRP).
 

Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021

Prvi premiki v smeri destinacijskega povezovanja so se pričeli s sprejetjem dokumenta »Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021«, ki je bil oblikovan v sodelovanju deležnikov destinacije in z izhodišči v vizijah vsake od povezanih občin v destinacijo Rogla-Pohorje. Da pa TDRP danes beleži dobre kvantitativne in kvalitativne rezultate, je posledica aktivnega in sistematičnega izvajanja prej omenjenih strateških dokumentov iz področja turizma. Pomembno je, da sprejeta strategija ni ostala pospravljena nekje v »predalu«, ampak da smo zastavljene cilje v tem petletnem obdobju dejansko izvajali in jih v veliki večini tudi izvedli.

V TDRP so se tako združile štiri občine, da bi sistematično načrtovale trajnostni razvoj in trženje turistične ponudbe (skupne promocijske aktivnosti, razvojni projekti, blagovna znamka Okusi Rogle, izobraževanja za ponudnike, skupni turistični paketi in animacijski program z dnevi odprtih vrat za obiskovalce, skupna kartica ugodnosti, skupna spletna stran, z rezervacijskim sistemom in spletno prodajalno, brezplačni poletni avtobus po destinaciji, ipd.).

 

Zemljevid_Rogla-Pohorje
Za našo uspešno zgodbo h kateri stremijo vse vključene občine pa ni bila dovolj samo skupna strategija, ampak tudi skupna vizija:

  • modela mreženja  TDRP,
  • razvoja in trženja turističnih produktov, 
  • promocije in prodaje in
  • celovita srednje in dolgoročna vizija trajnostnega razvojnega koncepta TDRP.


VIZIJA, ki se izvaja skozi udejanjanje razvojnih in trženjskih kvalitativnih in kvantitativnih ciljev, se glasi:

Rogla-Pohorje je leta 2021 prepoznana kot podeželska destinacija s kakovostnimi programi ohranjanja zdravja in dobrega počutja, aktivnimi počitnicami in pripravami športnikov, kreativnimi vinskimi in kulinaričnimi zgodbami, poglobljenimi doživetij kulturizacije vesolja ter spoznavanja z naravo, bogato kulturno dediščino in rokodelstvom, svetovno prepoznanimi športnimi in tradicionalnimi prireditvami ter poslovnimi druženji, med Roglo  in vinorodnimi griči Dravinjske doline, kamor vabijo gostoljubni in aktivni domačini.

 

Blagovna znamka Okusi Rogle

Pomembna nota predstavljenega primera dobre prakse je prav povezovanja med vsemi deležniki v turizmu na destinaciji, ki jih TDRP povezuje skozi blagovno znamko Okusi Rogle in tako domačinom omogoča dodaten vir zaslužka. V TDRP želimo pomembno prispevati k blaginji prebivalcev. Okusi Rogla so blagovna znamka, ki povezuje  lokalne ponudnike kulinaričnih storitev in proizvajalce kmetijskih, živilskih in rokodelskih izdelkov, kulinarične prireditve ter turistična vodena doživetja. Izdelki kot storitve so ocenjeni pod budnim očesom strokovnjakov, ki podeljujejo certifikat. Tukaj je pomembna avtohtonost, domačnost, lokalna pridelava, naravni materiali, trajnostna filozofija ipd.

Kolaz_Okusi_Rogle_2


Ključni dejavniki uspeha in poslovne priložnosti

Ključni dejavnik uspeha upravljanja trajnostnega razvoja TDRP je, kot že večkrat omenjeno, dejansko sledenje in izvajanje strateških dokumentov, aktivno povezovanje vseh deležnikov v turizmu, njihova močna podpora in nenazadnje osveščanje o pomenu in učinkih trajnostnega razvoja skozi različne kanale (izobraževalne delavnice, zero waste prireditve, objave v lokalnih tiskanih medijih in na družbenih omrežjih). Brez aktivnega osveščanja o pomenu trajnostnega razvoja, o  skrbi za naravno okolje, o pomenu ohranitve kulturne dediščine, ne moremo pričakovati spremembe v miselnosti ljudi. Veliki premiki se zgodijo z majhnimi koraki. Skozi izobraževanja in konstantno osveščanje lokalnega prebivalstva ter turistov.

Verjamemo, da tovrstno organiziranje razvoja turizma v TDRP prinaša učinke na dolgi rok vsem vpletenim. Destinacija pridobi več poslovnih priložnosti, ki jih drugače ne bi, saj z združitvijo postaja bolj privlačna za mnoge domače (obnova dvorca Trebnik s sobami v Slovenskih Konjicah, obnova graščine v Oplotnici, glamping Brodej v Vitanju, sodoben pristop k obnovi cerkve v Žički kartuziji, …)  in tuje investitorje (Pot med krošnjami Pohorje na Rogli). Češki investitor ZAK je v sodelovanju z nemškim arhitekturnim birojem Stöger + Kölbl v Slovenijo pripeljal novo filozofijo doživljanja narave; »odpiranje« gozdov in narave javnosti na trajnosten način, ob strogem upoštevanju načel varstva okolja.

Rogla_Pot med krošnjami_3_Iztok_Medja_Unitur

Kot vidimo, investitorji zadovoljni vlagajo v inovativne zgodbe, ki zagotavljajo zeleno prihodnost tudi naslednjim generacijam. Skozi skupno blagovno znamko pridobiva na prepoznavnosti, ugledu in zaupanju. Pomembno je, da se ve, da je management upravljanja destinacije tukaj za turistične ponudnike, poslovne partnerje, obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Z lokalnimi prebivalstvom komuniciramo direktno ali preko lokalnih samouprav. Komunikacija mora biti redna in premišljena, da doseže svoj namen.

Na ta način destinacija postaja privlačna in prijazna tako za lokalno prebivalstvo, obiskovalce/turiste, domače investitorje in tuje investitorje, ki dodatno bogatijo turistično ponudbo

Kot ponosna imetnica znaka Slovenia Green Destination Gold bo destinacija vse sile usmerjala v varnost in zdravje domačinov in obiskovalcev ter v sistematičen trajnostni in družbeno odgovorni razvoj turizma na tem območju.

 

Naučena lekcija

Z vsako spremembo se je potrebno poistovetit, jo vzeti za nujno potrebno in v dobrobit vseh vpletenih. Zato smo v začetku snovanja TDRP izvedli preko 70 delavnic z različnimi deležniki v  turizmu (med hotelirji, gostinci, lokalnimi samoupravami, različnimi društvi, lokalnim prebivalstvom …). Na tak način smo jim želeli približati idejo o združevanju dejavnosti in aktivnosti na področju turizma ter vzpostaviti zaupanje med deležniki, ki je ključno pri povezovanju in sodelovanju. Namen delavnic je bil tudi, da se management upravljanja destinacije seznani z različnimi interesi različnih deležnikov, jih upošteva v čim večji meri in tako lokalno prebivalstvo vključi v nastajanje TDRP. Tako so prebivalci TDRP lažje vzeli za svojo, saj se je ustanovila z njihovo pomočjo, z njihovimi idejnimi prispevki. Največji izziv, s katerim se še sedaj občasno soočamo, pa je sprememba miselnosti. Da s sodelovanjem in povezovanjem ne izgubimo gosta/turista, če ga usmerimo v drugo občino, temveč le ustvarjamo dodano vrednost destinacije.

Kratek povzetek ključni izzivov s katerimi smo se soočali:

-              vzpostavitev (gradnja) zaupanja med deležniki

-              izvedba preko 70 delavnic – vključitev vsek deležnikov v turizmu

-              upoštevanje različnih interesov različnih deležnikov

-              sprememba miselnosti – ideje o povezovanju/združevanju.

 

Rezultati

Za uspeh Turistične destinacije Rogla-Pohorje je bila potrebna jasna vizija,  - podoba želene zelene prihodnosti, merljivi cilji, izvedljivi ukrepi, veliko politične volje ter motivirani in visoko usposobljeni sodelavci, ki skozi sinergijo partnerskih odnosov nadgrajujejo naravno in kulturno dediščino z neponovljivo interpretacijo – pripovedovanjem zgodb po meri obiskovalcev.

 

Celotno zgodbo in kazalnike ter rezultate si lahko preberete TUKAJ