Povezovanje je ključno za trajnostni razvoj

dr. Aleksandra Golob
Zelena koordinatorka
13. sep. 2021

Z ustanovitvijo Turistične destinacije Rogla-Pohorje (TDRP) leta 2016 smo dokazali, da je povezovanje in sodelovanje pomembno za doseganje zastavljenih ciljev. Za uspešno trajnostno zgodbo še toliko bolj.

 

Na poti do trajnostne destinacije:

  • S POVEZOVANJEM ZNOTRAJ BLAGOVNE ZNAMKE

Zgodba se je začela z novim sloganom Razišči, Občuti, Užij in s celostno grafično podobo TDRP. Nenazadnje tudi s  krepitvijo blagovne znamke Okusi Rogle, ki povezuje lokalne ponudnike kulinaričnih storitev in proizvajalce kmetijskih, živilskih in rokodelskih izdelkov. Skozi blagovne znamke si utiramo pot do boljše prepoznavnosti in podpiranja lokalnih ponudnikov ter ustvarjanja lokalne blaginje.

 

  • S POVEZOVANJEM ZNOTRAJ ZELENE SHEME SLOVENSKEGA TURIZMA (SLOVENIA GREEN)

Prepoznavnost se krepi tudi skozi okoljske certifikate. Turistična destinacija Rogla-Pohorje je prejemnica znaka Slovenia Green Destination Gold, ponudniki pa so lahko prejemniki okoljskega znaka za svoje nastanitve, atrakcije, gostinske obrate ali turistične agencije. Brez zavzetosti posameznih ponudnikov za trajnostno upravljanje, tudi mi kot destinacija ne bi postali zlati. In tukaj je moč v povezovanju -  za boljši jutri za nas in za zanamce. Tako destinacija kot ponudniki, ki so ponosni prejemnika okoljskega znaka, s pridobljenim certifikatom promovirajo svojo trajnostno delovanje. Veseli nas, da sta se prejemnikom okoljskega znaka (TK Urška, Hotel Natura na Rogli in Hotel Atrij Superior), v letu 2021 pridružila dva nova prejemnika. To sta Dvorec Trebnik – SOBE in Pot med krošnjami Pohorje.

Veseli nas, da se tudi v TDRP veča število prejemnikov okoljskega certifikata (TK Urška, Hotel Natura na Rogli in Hotel Atrij Superior). V letošnjem letu je znak Green Key pridobil Dvorec Trebnik – SOBE, Pot med krošnjami Pohorje pa je še v postopku pridobivanja okoljskega znaka.

 

  • S POVEZOVANJEM OMOGOČAMO BREZPLAČNE VOŽNJE S TURISTIČNIM AVTOBUSOM NA ROGLO

V sodelovanju s ponudniki postajamo vedno bolj trajnostna in zelena destinacija. Ker se zavedamo pomena ohranjanja narave in okolja smo združili moči skupaj s turistično agencijo Pohorje Tours in Potjo med krošnjami Pohorje ter organizirali brezplačen poletni avtobus na Roglo. Verjamemo, da smo s tem vsaj malo prispevali k razbremenitvi lokalnih cest in k ohranitvi narave in okolja. To je še en korak na poti v »zeleno prihodnost« h kateri stremimo v TDRP.

 

  • S POVEZOVANJEM OBMOČNIH TURISTIČNIH VODNIKOV OMOGOČAMO BREZPLAČNA VODENA DOŽIVETJA. S TEM SKRBIMO ZA RAZPRŠENOST OBISKOVALCEV NA DESTINACIJI

Turistična destinacija Rogla-Pohorje je bila uspešna na razpisu Slovenske turistične organizacije in s tem zagotovila sredstva za brezplačna vodena doživetja – vsak dan druga lokacija. S tem omogočamo pester program za dnevne obiskovalce in turiste. Na različne skrite bisere destinacije jih usmerjamo tudi s skupnim promocijskim časopisom Destinacija Rogla-Pohorje, ki izhaja sezonsko in v sodelovanju z različnimi deležniki v turizmu.

Stopimo skupaj in z majhnimi koraki prispevajmo k skrbnemu in odgovornemu odnosu do okolja. Zdaj je čas. Za zeleno, aktivno in trajnostno destinacijo Rogla-Pohorje.