26. Nov. 2020
V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje smo danes prejeli novico, ki je razsvetlila te nenavadne čase. Smo novi, ponosni prejemniki okoljskega znaka Slovenia Green Destination Gold! Še en dokaz, da se zavedamo trajnostnega upravljanja turizma in potrditev, da smo na pravi poti.

Kaj je Slovenia Green?

Slovenia Green je certifikacijski program in znamka kakovosti pod okriljem Slovenske turistične organizacije, s katero označujemo izpolnjevanje zahtev, ki jih za destinacije in ponudnike opredeljuje Zelena shema slovenskega turizma. 

Destinacija lahko pridobi znak SLOVENIA GREEN Destination po uspešni prijavi in izpolnitvi enajstih korakov:

 • imenovanje zelenega koordinatorja,
 • oblikovanje zelene ekipe,
 • povečanje ozaveščenosti,
 • podpis Zelene politike slovenskega turizma,
 • anketiranje,
 • zbiranje podatkov,
 • oddaja poročila in zahtevka za presojo,
 • priprava akcijskega načrta ukrepov,
 • opredelitev lokalnega značaja in zelenega DNK,
 • oddaja zahtevka za terenski obisk,
 • uresničevanje ukrepov in
 • po največ treh letih ponovna presoja.

Turistična destinacija Rogla Pohorje in Slovenia Green Destination

Presoja je zajemala vse štiri občine TDRP. Najbolje se je destinacija odrezala pri Destinacijskem managementu, kjer je dobila vse možne točke (10.0).  Za to gredo zasluge predvsem zavzetosti naše zelene koordinatorke in podpori celotne zelene ekipe. 

Zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj prijavitelja – Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je turistična destinacija Rogla-Pohorje najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem jo bodo takšno raziskali, občutili in užili tudi ljudje, ki nas obiščejo.

 

Več o prizadevanjih destinacije za trajnost si lahko ogledate TUKAJ

Slovenia green destination gold logo