Slovenia Green

Turistična destinacija Rogla-Pohorje se je prijavila na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) - Slovenia Green. Do danes ta združuje že 51 destinacij, 34 ponudnikov, 4 parke in 2 turistični agenciji z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem.

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje smo se tako pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard, kar nam omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in prepoznavnost. Na poti do znaka Slovenia Green Destination smo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter ozaveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v zeleno shemo smo v destinaciji določili zeleno koordinatorko Urško Firer iz LTO Rogla-Zreče, GIZ, ki je bila odgovorna za koordinacijo in izvedbo prijave v celoti. Kot turistična destinacija s kar štirimi občinami (Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče) smo v Sloveniji orali ledino. Potrebne podatke je pomagala zbirati skoraj 80-članska »zelena ekipa«, ti podatki pa so se nanašali na različna področja: destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij.

Preko celovitega vodenega pristopnega in kasneje članskega postopka smo pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in tako prejeli znak Slovenia Green Destination Bronze. Naslednji korak bo priprava akcijskega načrta, ki ga bomo pripravili s pomočjo trenutnih ugotovitev in smernic s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji konstantno izboljševali.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija. Poudariti moramo, da imamo sicer v destinaciji že tri pridobljene znake Slovenia Green Accommodation, in sicer za: Hotel Atrij Superior Terme Zreče, Hotel Natura Rogla in Turistično kmetijo Urška.

»Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija« ni zgolj projekt posamezne turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi prebivalci v destinacij skupaj. Najbolj ključni dejavnik tega procesa smo mi sami. Če bomo namreč znali ustvarili takšno okolje, v katerem  se bomo dobro počutili mi sami, potem bo zagotovo prijazna tudi za ljudi, ki nas obiskujejo. Iskrene čestitke vsem, ki ste s svojim načinom življenja in dela pripomogli k pridobitvi tega znaka.

 

V imenu Ekipe TDRP:

Urška Firer, zelena koordinatorka