Slovenia Green

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN je torej celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjen pa je tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Shema, katere  namen je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost slovenskega turizma, sloni na sistemu evropskih turističnih kazalnikov ETIS ter globalnem orodju GSTC, ki omogoča primerjavo z zelenimi destinacijami po vsem svetu.

Turistična destinacija Rogla-Pohorje je leta 2015, takrat Rogla-Zreče, pristopila v projekt Zelena shema slovenskega turizma in dosegla srebrn znak SLOVENIA GREEN Destination. V letu 2019 se je recertificirala in v širši zasedbi; občini Zreče so se pridružile še okoliške občine Vitanje, Oplotnica in Slovenske Konjice, ki sestavljajo turistično destinacijo Rogla-Pohorje. Destinacija je prejela znal SLOVENIA GREEN Destination Bronze. Ob tem bi poudarili, da smo k pridobitvi certifikata pristopili prvi kot celotna destinacija. Po prejemu znaka smo se v zeleni ekipi in širše odločili, da bomo v letošnjem letu ponovno pristopili k recertifikaciji in predhodno izboljšali rezultat presoje trajnosti turistične destinacije Rogla-Pohorje, saj se zavedamo pomena skrbi za zanamce. Naj nas misel pri nadaljnjih aktivnostih vezanih na razvoj turizma in destinacije vodi pri vseh načrtovanjih v prihodnje. Le tako lahko sledimo uspešni zgodbi mnogim posameznim destinacijam, ponudnikom, parkom in agencijam z uspešno  pridobljenim znakom Slovenia Green, ki so priključeni k zeleni shemi slovenskega turizma.

Zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj prijavitelja – Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je turistična destinacija Rogla-Pohorje najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem jo bodo takšno raziskali, občutili in užili tudi ljudje, ki nas obiščejo.

Ključni dokumenti ZSST – Pridružite se tudi vi!

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 – ključni poudarki

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Še več info na spletni strani Slovenske turistične organizacije.

Sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

 

Strateški dokumenti destinacije Rogla-Pohorje:

Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017–2021

 

Ankete in analiza anket

Na poti do recertifikacije znaka Slovenia Green Destination potrebujemo tudi pomoč in sodelovanje vas, ki v tem okolju živite. Pomembno je, da destinacija v prvi vrsti omogoča kakovosten način življenja lokalnim prebivalcem.

Anketa – prebivalci 

Vzemite si minuto časa in prosim izpolnite anketo. Vsi odgovori so anonimni.

Anketa – obiskovalci 

Ankete – turistično gospodarstvo 

 

Rezultati anket 2019 – obiskovalci

Rezultati anket 2019 – prebivalci

Rezultati anket 2019 – turistično gospodarstvo

 

Trajnostni turizem

Kaj je trajnostni turizem?

Trajnostno poročilo Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Zelena shema slovenskega turizma​

Zeleni napotki za obisk Turistične destinacije Rogla-Pohorje

 

Poročilo o spremljanju indikatorjev Zelene sheme slovenskega turizma

Zeleni indikatorji TDRP

 

Etični kodeks v turizmu

Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije UNWTO je leta 1999 sprejela etični kodeks in z njim postavila temelje za razvoj turizma na naslednjih iztočnicah:

  • prispevek turizma k skupnemu razumevanju in spoštovanju med ljudmi in narodi,
  • turizem kot sredstvo za individualno in skupno izpolnitev,
  • turizem kot dejavnik trajnostnega razvoja,
  • turizem kot dejavnost, ki uporablja kulturno dediščino človeštva in sodeluje pri njeni izboljšavi,…

Menimo, da je pristop k tej zavezi prvi korak do turizma, ki je prijazen do našega okolja in zavedanja, da je lahko turizem pozitiven za vse deležnike.

Vse, ki delujete v turizmu, ga oblikujete ter razvijate skupaj z nami, vabimo, da tudi sami podpišete etični kodeks.

Etični kodeks v turizmu

Podpis etičnega kodeksa

Povzetek kodeksa za destinacijske turistične vodnike/ce Rogla-Pohorje

Podpisan kodeks za trajnostno naravnane destinacijske turistične vodnike/ce Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Zelena politika slovenskega turizma (Slovenske Konjice)

Zelena politika slovenskega turizma (Oplotnica)

Zelena politika slovenskega turizma (Vitanje)

Zelena politika slovenskega turizma (Zreče)

V primeru kršitev etičnega kodeksa v turizmu presoja Zelena ekipa, ki v skladu s kodeksom obravnava kršitev in sprejem ustreznega ukrepa. Morebitne kršitve lahko javite na lto@rogla-zrece.si

Medijske objave

Slovenia Green, Novice, 5. marec 2020

#OSTANIDOMA Slovenija, Novice, 23. april 2020

Razišči, občuti, užij, Novice, 7. maj 2020

Vabilo na izobraževanje, Novice, 21. maj 2020

Živim z Naturo 2000, Novice, 4. junij 2020

Zelena in varna Turistična destinacija Rogla-Pohorje, Pohorsko srce, številka 22-2020

 

Turistična destinacija Rogla-Pohorje – SLOVENIA GREEN

Slovenia green bronze