TOP 100 trajnostnih destinacij

Med 100 najbolj trajnostnimi destinacijami na svetu letos tudi Turistična destinacija Rogla-Pohorje.

https://www.rogla-pohorje.si/sl/novice//2021100416073527/med-100-najbolj-trajnostnimi-destinacijami-sveta-letos-tudi-rogla-pohorje