2. februar - Svetovni dan mokrišč

02. feb. 2023
Svetovni dan mokrišč, ki ga vsako leto obeležujemo 2. februarja, letos poteka pod sloganom: Čas je za obnovo mokrišč!

Med mokrišča štejemo območja, ki so stalno ali občasno ovodenela, v svoji okolici jih najpogosteje poznamo kot močvirja, nizka barja, šotišča, soline, poplavne mokrotne travnike, poplavne gozdove, slane lagune, poplavne ravnice rek, mlake in podobno. So naravnega ali umetnega nastanka, s stoječo ali tekočo vodo, ki je sladka, polslana ali slana.

Kot poudarjajo na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, so mokrišča eden najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji, ki je bil močno degradiran ali popolnoma uničen predvsem zaradi človekovih dejavnosti in nerazumevanja pomena mokrišč za človeka in naravo.

V Sloveniji mokrišča predstavljajo manj kot pet odstotkov površine ozemlja, številna so del evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 2000 in sodijo med zavarovana območja.

Več o varovanju mokrišč si lahko preberete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Mokrišča v naši destinaciji:

  • Lovrenška jezera: Na naravoljubce bo pot naredila izjemen vtis. Ne le, da so jezera pomirjujoče mesto za vikend izlet ali krona za aktivne počitnice: mogoče boste uzrli kakšno zanimivo bitje.
  • Naravni biotop Partovec: Naravni spomenik Partovec je redek vodni biotop, življenjski prostor vodnih in obvodnih živalskih in rastlinskih vrst.
  • Mokrišče petelinjek: Eno redkih mokrišč, ki je bilo zaščiteno pod Naturo 2000, se na dobrih 37 hektarjih razprostira v bližini Ličence pri Slovenskih Konjicah.