TURISTIČNI KMETIJI URŠKA ZNAK SLOVENIA GREEN CUISINE

18. mar. 2021
V zadnjem letu naša destinacija in ponudniki kar nizajo uspehe na področju trajnosti. Ponosno vam predstavljamo eno prvih prejemnic znaka Slovenia Green Cuisine v Sloveniji - Turistično kmetijo Urška!

KAJ JE SLOVENIA GREEN CUISINE?

Gastronomija predstavlja pomemben del turistične industrije, zato je v tem za Slovenijo pomembnem gastronomskem letu nastal nov znak, torej nova kategorija trajnostnega certificiranja za  gostinske ponudnike. 

Namen projekta je spodbuditi destinacije, ki že imajo pridobljen znak Slovenia Green Destination ali so v postopku pridobitve, k izboljšavi trajnostnega razvoja gastronomije. Destinacije se lahko ocenijo po štirih kriterijih:

  • Destinacija ima vzpostavljeno celostno upravljanje gastronomije, bodisi v okviru kolektivne blagovne znamke ali z drugim sistemom preverjanja kakovosti.
  • Goste in lokalno prebivalstvo aktivno ozavešča o lokalnih gastronomskih posebnostih in principih trajnostne gastronomije ter skrbi za promocijo in trženje.
  • Organizira različne dogodke, na katerih izpostavlja trajnostno gastronomijo, ter razvija in spodbuja gastronomska doživetja.
  • Spodbuja lokalno gospodarstvo s poudarkom na povezovanju in promociji sezonskih in lokalnih živil, s tem pa podpira kratke nabavne verige.

Ponudniki gostinskih storitev se sedaj lahko vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo znak Slovenia Green Cuisine na podlagi predhodno pridobljenega mednarodnega trajnostnega certifikata L.E.A.F. ali Green Key.

Več o znaku in prejemnikih, si preberite na spletni strani Slovenske turistične organizacije.

TURISTIČNA KMETIJA URŠKA

Turistična kmetija Urška in trajnostni turizem gresta z roko v roki. Poleg novega znaka Slovenia Green Cuisine, je tudi prejemnica znaka Slovenia Green Accomodation in EU Organic. 

Ekološki način delovanja se je najprej začel na področju kmetovanja ter pri pridelavi in predelavi hrane, nadgradil pa se je z zeleno elektriko, z ekološkimi čistili, z uporabo deževnice, s skrbjo za ločeno zbiranje odpadkov ter z varčevanjem vseh oblik energije in uporabljanje okolju najprijaznejše energije.

Ponudba Turistične kmetije Urška je bila vseskozi tesno povezana s kvalitetno in okusno hrano, kar je posledica dejstva, da so na EKO Turistični kmetiji Urška že od samega začetka velik poudarek dajali lokalni hrani ter vzpodbujali kratke dobavno – prehranske verige. V največji meri so pri obrokih vključevali doma pridelano hrano, ki so jo dopolnjevali s pridelki okolnih kmetov. V ta namen so skozi čas tudi nadgrajeval in izboljševali svoje prehrambno-gospodarske objekte, in danes na Turistični kmetiji Urška gostom ponujajo hrano, ki je v 90 odstotkih pridelana doma. Trajnostno ekološka usmeritev je danes opredeljena tudi v imenu, ki se glasi EKO Turistična kmetija Urška.

EKO Turistična kmetija je v Sloveniji, kot prva turistična kmetija prva pridobila uradni znak Evropske unije za okolju prijazne turistične namestitve, to je EU marjetica (2011), s čimer so začeli orati ledino na področju trajnostnega turizma v Sloveniji in se med prvimi aktivno pridružili Zeleni shemi Slovenskega turizma, ki deluje pod okriljem Slovenske turistične organizacije.

Turistični kmetiji Urška ekipa TDRP iskreno čestita in ji želi obilo uspehov tudi v prihodnje!

sto logo slovenia green cusine-02