PRIPOROČILA ZA OKOLJU PRIJAZNO DELOVANJE NASTANITVENIH PONUDNIKOV

18. sep. 2020
Zavezanost k trajnostnem razvoju vodi k večji učinkovitosti in uspešnosti. Z uvedbo trajnostnega upravljanja nastanitvenih obratov se doseže sinergijske učinke na področjih varovanja okolja, ekonomike poslovanja in družbene odgovornosti.

Spoštovani nastanitveni ponudniki, za dosego boljših rezultatov na področju vašega trajnostnega poslovanja in trajnostnega razvoja destinacije, vam v priponki podajamo priporočila za okolju prijazno delovanje. 

Priporočila za okolju prijazno delovanje nastanitvenih ponudnikov