Vključitev v zeleno shemo 2020 (poziv)

28. jul. 2020
Izkoristite priložnost sofinanciranja in prilagodite ponudbo zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zagotovi varnost in zdravje gostov, kar je predmet razpisa.

Na globalni in državni ravni je že nekaj let poudarek na trajnostnem razvoju turizma. K »zelenemu turizmu« stremi tudi Turistična destinacija Rogla-Pohorje (v nadaljevanju TDRP), zato se je v letu 2019 vključila v zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST). Pridobila je znak Slovenia Green Destination Bronze. Ob tem bi poudarili, da smo k pridobitvi certifikata pristopili prvi kot celotna destinacija (Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče). Ker z zeleno ekipo stremimo k boljšemu trajnostnemu razvoju destinacije, bomo v letošnjem letu pristopili k recertifikaciji znaka. Zdaj je čas… Za zeleno, aktivno, zdravo in trajnostno TDRP!

Zelena ekipa TDRP želi vzpodbuditi še ostale turistične ponudnike na destinaciji k pridobitvi okoljskega znaka in varčnejšemu ravnanju, saj imamo izkušnje, da turisti/obiskovalci dajejo vedno večji poudarek nastanitvenim/gostinskim objektom, ki se ponašajo z okoljskim znakom.

Izkoristite priložnost sofinanciranja in prilagodite ponudbo zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zagotovi varnost in zdravje gostov, kar je predmet razpisa.

Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF. Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

Dodatne informacije o javnem razpisu najdete TUKAJ - Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 – sprememba obstoječega Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostni.

Dragi turistični ponudniki, pridružite se nam in širite zeleni kapital, ki ga destinacija premore.

Za kakršnekoli dodatne informacije in svetovanje v zvezi z okoljskimi/trajnostnimi znaki, smo vam v LTO Rogla-Zreče, GIZ na voljo.

 

Zelena ekipa TDRP