Trajnostni turizem in rezultati

Trajnostni turizem

Kaj je trajnostni turizem?

Trajnostno poročilo Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Zelena shema slovenskega turizma​

Berilo za trajnostno urejanje prostora

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna

Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah:

Certifikat brez plastike - Občina Slovenske Konjice

Zeleni napotki za obisk Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Izpis zelenih indikatorjev Turistične destinacije Rogla-Pohorje

 

Ankete in analiza anket

Turistična destinacija Rogla-Pohorje (TDRP) je z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma vstopila na pot trajnostnega razvoja in je prejemnica znaka Slovenia Green Destination GOLD. Med pomembne aktivnosti obnovitve znaka sodi tudi pridobitev podatkov s strani različnih deležnikov: prebivalstva, obiskovalcev in turističnega gospodarstva. 

Anketa za prebivalce

Prebivalci občin Oplotnica, Slovenske Konjice Vojnik in Zreče ste ključni deležnik razvoja turizma v destinaciji, zato je vaš odnos do turizma zelo pomemben. Anketo, v kateri nam boste zaupali  vašo oceno trenutnega stanja, lahko izpolnite v fizični obliki in jo vrnete na naslov: LTO Rogla-Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče ali pa nam odgovore, za katere boste potrebovali zgolj nekaj minut, zaupate spodaj na povezavi.

Izpolnjena anketa, ki jo potrebujemo do konca leta 2021, bo pripomogla k boljšemu razumevanju kakovosti trajnostnega poslovanja destinacije in k razvoju zelenega turizma.

Za vašo dragoceno pomoč pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti, se vam iskreno zahvaljujemo. Ker nam je mar za vašo mnenje.

S skupnimi močmi lahko naša destinacija postane še bolj zelena.
Prosimo, kliknite na spodnjo povezavo in rešite anketo:

Anketa - prebivalci 

Anketa za turistično gospodarstvo

Spoštovani ponudniki, prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost naše destinacije z odgovori na anketni vprašalnik. Vaši odgovori bodo podlaga za načrtovanje razvoja naše destinacije, zato so zelo dragoceni.

Vprašalnik lahko izpolnite do konca leta 2021. Vsi odgovori so zaupni.
Prosimo, kliknite na spodnjo povezavo in rešite anketo:

Anketa - tur. gospodarstvo

Anketa za obiskovalce

Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost trajnostnega poslovanja in razvoja Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Delite vašo izkušnjo z našo destinacijo ter jo pomagajte izboljšati. Vsi odgovori so zaupni.

Anketo, za katero boste potrebovali zgolj nekaj minut, rešite s klikom na spodnjo povezavo do aprila 2022:

Anketa - obiskovalci

Hvala za sodelovanje!

Rezultati anket 2019 – obiskovalci in prebivalci

Rezultati anket 2019 – turistično gospodarstvo

 

Zeleni kazalniki Turistične destinacije Rogla-Pohorje 2017-2021

Zeleni kazalniki TDRP