Trajnostni turizem in rezultati

Trajnostni turizem

Kaj je trajnostni turizem?

Trajnostno poročilo Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Zelena shema slovenskega turizma​

Berilo za trajnostno urejanje prostora

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna

Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah:

Certifikat brez plastike - Občina Slovenske Konjice

Zeleni napotki za obisk Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Izpis zelenih indikatorjev Turistične destinacije Rogla-Pohorje

 

Ankete in analiza anket

Turistična destinacija Rogla-Pohorje (TDRP) je z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma vstopila na pot trajnostnega razvoja in je prejemnica znaka Slovenia Green Destination GOLD. Med pomembne aktivnosti obnovitve znaka sodi tudi pridobitev podatkov s strani različnih deležnikov: prebivalstva, obiskovalcev in turističnega gospodarstva. 

Anketa za prebivalce

Prebivalci občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče ste ključni deležnik razvoja turizma v destinaciji, zato je vaš odnos do turizma zelo pomemben. Anketo, v kateri nam boste zaupali  vašo oceno trenutnega stanja, lahko izpolnite v fizični obliki in jo vrnete na naslov: LTO Rogla-Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče ali pa nam odgovore, za katere boste potrebovali zgolj nekaj minut, zaupate spodaj na povezavi.

Izpolnjena anketa bo pripomogla k boljšemu razumevanju kakovosti trajnostnega poslovanja destinacije in k razvoju zelenega turizma.

Za vašo dragoceno pomoč pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti, se vam iskreno zahvaljujemo. Ker nam je mar za vašo mnenje.

S skupnimi močmi lahko naša destinacija postane še bolj zelena.
Prosimo, kliknite na spodnjo povezavo in rešite anketo:

Anketa - prebivalci 

Anketa za turistično gospodarstvo

Spoštovani ponudniki, prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost naše destinacije z odgovori na anketni vprašalnik. Vaši odgovori bodo podlaga za načrtovanje razvoja naše destinacije, zato so zelo dragoceni.

Vsi odgovori so zaupni.
Prosimo, kliknite na spodnjo povezavo in rešite anketo:

Anketa - tur. gospodarstvo

Anketa za obiskovalce

Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost trajnostnega poslovanja in razvoja Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Delite vašo izkušnjo z našo destinacijo ter jo pomagajte izboljšati. Vsi odgovori so zaupni.

Anketo, za katero boste potrebovali zgolj nekaj minut, rešite s klikom na spodnjo povezavo:

Anketa - obiskovalci

Hvala za sodelovanje!

Rezultati anket 2022 – prebivalci

Rezultati anket 2022 – turistično gospodarstvo

Rezultati anket 2022 – obiskovalci

 

Analiza anket 2022 - obiskovalci

 

Zeleni kazalniki Turistične destinacije Rogla-Pohorje 2017-2021

Zeleni kazalniki TDRP