Statistični podatki

PORABA VODE IN ELEKTRIKE ZELENIH NASTANITEV

Spodaj vam prikazujemo podatke porabe vode in energije našega ponudnika z zelenim okoljskim znakom (Hotel Atrij in Hotel Natura), ki uspešno pelje svojo zgodbo trajnostnega poslovanja.

Povprečna poraba na dan, na prebivalca v Sloveniji je:

  • 82 kWh elektrike,
  • 38 m3 vode, kar znaša 104 litre vode na prebivalca na dan.

Hoteli v povprečju porabijo trikrat več na prenočitev gosta. Iz spodnje tabele razberemo, da sta hotela, ki imata pridobljen zeleni okoljski znak, v svojem poslovanju bolj ekološko varčna, zato je tudi poraba vode in energije nižja od slovenskega povprečja. Z večanjem zasedenosti hotela je poslovanje še varčnejše in bolj smotrno, kar prispeva k dolgoročnim dobrim poslovnim rezultatom. Učinki predanosti k trajnostni naravnanosti hotela (ohranitvi ekosistemov za prihodnje generacije) so vsekakor vidni.

Spoštovani ponudniki, pridružite se uspešnemu trajnostnemu poslovanju. V Sloveniji trajnostna osveščenost potrošnikov raste. Trajnost je nekaj, o čemer se v Sloveniji pogovarjamo, a jo še vedno premalo izvajamo.

Čuvajmo okolje. Eno samo je. Poskrbimo torej, da naš planet lep tudi ostane. 

HOTEL NATURA****

MESEC

Mesečna poraba na hotel skupaj

Poraba na prenočitev enega gosta

ELEKTRIKA (kWh)

VODA (m3)

Število nočitev

ELEKTRIKA (kwh)

VODA (m3)

Junij 2020

24.733

270*

351

70,46

0,77

Julij 2020

30.980

1.071

904

34,27

1,18

Avgust 2020

34.166

1.016

1.021

33,46

1

* ponovno odprtje namestitvenih zmogljivosti 03. 06. 2020

HOTEL ATRIJ**** Superior

MESEC

Mesečna poraba na hotel skupaj

Poraba na prenočitev enega gosta

ELEKTRIKA (kwh)

VODA (m3)

Število nočitev

ELEKTRIKA (kwh)

VODA (m3)

Junij 2020

522.342

5.615

442

1.181,77

12,70

Julij 2020

556.996

5.632

2.146

259,55

2,62

Avgust 2020

580.133

5.694

2.629

220,67

2,17

* ponovno odprtje namestitvenih zmogljivosti 13. 06. 2020

 

KOMUNALNI ODPADKI ZBRANI Z JAVNIM ODVOZOM

Spodaj so prikazani  podatki o količini komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom (za leto 2018, vir: SURS) v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje po občinah.

OBČINE

KOMUNALNI ODPADKI, ZBRANI Z JAVNIM PREVOZOM

TONE

KG/PREBIVALCA

OPLOTNICA

1.422

345

SLOVENSKE KONJICE

4.729

317

VITANJE

344

151

ZREČE

1.789

278

SKUPAJ

8.284

1.091

 

Podatek za Slovenijo:

  • komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (tone): 747.535
  • komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca): 361

Posamezno po občinah Turistične destinacije Rogla-Pohorje je zbranih manj komunalnih odpadkov z javnim odvozom kot je povprečje v Sloveniji.

Hvala, da skrbimo za varstvo narave in okolja. Planet nam bo hvaležen.

 

PRIHODI IN PRENOČITVE DOMAČIH IN TUJIH TURISTOV 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2023

Prihodi in prenočitve

 

STATISTIKA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V TURIZMU

Delovno aktivno prebivalstvo po: SKD dejavnost, leto, status zaposlitve.

I GOSTINSTVO (kamor sodi tudi turizem)

Delovno aktivno prebivalstvo -SKUPAJ

2019

37.967

2018

36.981

2017

35.579

2016

34.495

2015

32.554

 

Turizem multiplikativno vpliva na gospodarsko dejavnost v državi. Med drugim je pomembna gospodarska panoga z visokim potencialom razvoja in rasti zaradi:

  • pozitivnih učinkov, ki jih ustvarja;
  • povečanja gospodarske koristi;
  • in zaradi deleža zaposlenih v tej panogi.

Zaposlovanje v turistični panogi po SKD dejavnosti (I GOSTINSTVO) raste že peto leto zaporedoma.