Statistični podatki

PORABA VODE IN ENERGIJE ZELENIH NASTANITEV

Spodaj vam prikazujemo podatke porabe vode in energije našega ponudnika z zelenim okoljskim znakom (Dvorec Trebnik – SOBE in Gostišče in prenočišče Smogavc), ki uspešno peljeta svojo zgodbo trajnostnega poslovanja.

Povprečna poraba na dan, na prebivalca v Sloveniji je:

 • 82 kWh elektrike,
 • 38 m3 vode, kar znaša 104 litre vode na prebivalca na dan.

Hoteli v povprečju porabijo trikrat več na prenočitev gosta. Iz spodnje tabele razberemo, da sta ponudnika, ki imata pridobljen zeleni okoljski znak, v svojem poslovanju bolj ekološko varčna, zato je tudi poraba vode in energije nižja od slovenskega povprečja. Z večanjem zasedenosti nastanitvenih ponudnikov je poslovanje še varčnejše in bolj smotrno, kar prispeva k dolgoročnim dobrim poslovnim rezultatom. Učinki predanosti k trajnostni naravnanosti nastanitvenega ponudika (ohranitvi ekosistemov za prihodnje generacije) so vsekakor vidni.

Spoštovani ponudniki, pridružite se uspešnemu trajnostnemu poslovanju. V Sloveniji trajnostna osveščenost potrošnikov raste. Trajnost je nekaj, o čemer se v Sloveniji pogovarjamo, a jo še vedno premalo izvajamo.

Čuvajmo okolje. Eno samo je. Poskrbimo torej, da naš planet lep tudi ostane. 

Dvorec Trebnik_poraba energije

Smogavc_poraba energije

PORABA VODE

Dvorec Trebnik_poraba vode

 

KOMUNALNI ODPADKI 

Spodaj so prikazani  podatki o količini nastalih, zbranih in odloženih komunalnih odpadkov (za leto 2020, 2021, 2022, vir: SURS) v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje po občinah.

Zajeta slika

 

 

 

Podatek za Slovenijo:

Zajeta slika

Hvala, da skrbimo za varstvo narave in okolja. Planet nam bo hvaležen.

 

PRIHODI IN PRENOČITVE DOMAČIH IN TUJIH TURISTOV 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2023

Prihodi in prenočitve

Tabela statistika

Prenočitve domačih in tujih turistov v občini Zreče v letih 2018 - 2022

Prenočitve domačih in tujih turistov v občini Zreče v letih 2018 - 2022

Prenočitve turistov v občini Zreče v letu 2023 - mesečni podatki

Prenočitve turistov v občini Zreče v letu 2023  - mesečni podatki

Prenočitve turistov v občini Zreče v letu 2022 - mesečni podatki

Prenočitve turistov v občini Zreče v letu 2022  - mesečni podatki

STATISTIKA DELOVNO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA V TURIZMU

Zajeta slika

Metodološka pojasnila

Po metodologiji Svetovne turistične organizacije (UNWTO) se v turizem uvrščajo delovno aktivne osebe v naslednjih dejavnostih (po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008):

 • Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov: I55.10;
 • Druge nastanitvene storitve: I55.20, I55.30, I55.90;
 • Strežba hrane in pijače: I56.10, I56.29, I56.30;
 • Prevoz potnikov: H49.10, H49.31, H49.32, H49.39, H50.10, H50.30, H51.10, N77.11;
 • Dejavnosti potovalnih agencij in druge z rezervacijami povezane dejavnosti: N79.11, N79.12, N79.90;
 • Druge turistične dejavnosti: R90.01, R90.02, R90.03, R91.02, R91.04, N77.21, R92.001, R93.11, R93.19, R93.21, R93.29.

 

Po metodologiji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se v turizem uvrščajo delovno aktivne osebe v naslednjih dejavnostih (SKD 2008):

 • Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov: I55.10, I55.20, I55.30, I55.90, L68.10, L68.20, L68.31, L68.32;
 • Strežba hrane in pijače: I56.10, I56.29, I56.30;
 • Prevoz potnikov: H49.10, H49.32, H49.39, H50.10, H50.30, H51.10;
 • Podporne storitve potniškega prometa: H52.21, H52.22, H52.23;
 • Najem transportne opreme: N77.11, N77.12;
 • Dejavnosti potovalnih agencij in druge z rezervacijami povezane dejavnosti: N79.11, N79.12, N79.90;
 • Kulturne dejavnosti: R90.01, R90.02, R90.03, R90.04, R91.02, R91.03, R91.04;
 • Športne in rekreacijske dejavnosti: N77.21, R92.00, R93.11, R93.13, R93.19, R93.21, R93.29.

Delovno aktivno prebivalstvo po: SKD dejavnost, leto, status zaposlitve.

I GOSTINSTVO (kamor sodi tudi turizem)

Delovno aktivno prebivalstvo -SKUPAJ

2019

37.967

2018

36.981

2017

35.579

2016

34.495

2015

32.554

 

Turizem multiplikativno vpliva na gospodarsko dejavnost v državi. Med drugim je pomembna gospodarska panoga z visokim potencialom razvoja in rasti zaradi:

 • pozitivnih učinkov, ki jih ustvarja;
 • povečanja gospodarske koristi;
 • in zaradi deleža zaposlenih v tej panogi.

Zaposlovanje v turistični panogi po SKD dejavnosti (I GOSTINSTVO) raste že osmo leto zaporedoma.